Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ท่อน้ำทิ้งของอ่างซิงค์อุดตัน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ท่อน้ำทิ้งของอ่างซิงค์อุดตัน เมื่ออ่างซิงค์หรืออ่างล้างจานในบ้านเกิดอุดตันเพราะมีสิ่งไม่พึงประสงค์ ไปขวางทางเดินของน้ำ อาทิ เศษอาหาร เศษขยะ เส้นผม ฯลฯ เรามีวิธี แก้ปัญหาอย่างง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

1. เบื้องต้นเติมน้ำลงไปประมาณ ครึ่งอ่าง จากนั้นใช้ปั๊มลมยางครอบ ที่รูระบายน้ำ ปั๊มขึ้น – ลงเร็วๆ แล้วรีบ ยกขึ้นจากน้ำทันที ถ้าน้ำที่ขังไว้สามารถ ไหลลงท่อน้ำทิ้งได้สะดวก หมายความว่า เรากำจัดสิ่งอุดตันภายในท่อน้ำทิ้งได้ สำเร็จ แต่ถ้ายังไม่ได้ผล ต้องลอง ทำซ้ำๆ อีก 2 – 3 รอบ

2. หากวิธีแรกไม่ได้ผล ให้ปิดวาล์วน้ำ แล้วใช้คีมคอม้าหรือประแจเลื่อนมา คลายเกลียวของท่อดักกลิ่น ซึ่งติดตั้งอยู่ ใต้อ่างซิงค์ออกมาล้างทำความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งอุดตันต่างๆ จากนั้นใช้เทป พันเกลียวมาพันเกลียวท่อดักกลิ่น เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและฟันเกลียว เสียหาย แล้วนำท่อมาติดตั้งเข้าที่เดิม เปิดวาล์วน้ำเพื่อดูการไหลของน้ำอีกครั้ง

3. ถ้าการลงมือด้วยการถอดท่อดักกลิ่น ออกมาล้างทำความสะอาดแล้วยังไม่ได้ผล อีก สายล้างท่อหรือ “งูเหล็ก” น่าจะเป็น ผู้ช่วยที่ดี เพียงสอดปลายสายเข้าไป ในท่อระบายน้ำทิ้งอย่างช้าๆ แล้วบีบ ด้ามจับที่มีลักษณะคล้ายปืนฉีดน้ำเพื่อ ให้พลาสติกตรงปลายกางออก เพื่อเกี่ยว หรือดึงสิ่งอุดตันให้หลุดออกไปจากท่อ

4. กรณีที่อ่างซิงค์ได้รับการออกแบบ และติดตั้งไม่ดี การแก้ไขอาจทำได้ ไม่สะดวกนัก เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด ก็พออนุโลมให้ใช้น้ำยาหรือสารเคมีกำจัด สิ่งอุดตันแทนเครื่องมือดังกล่าวได้ แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า สารเคมีกำจัด สิ่งอุดตันโดยเฉพาะเกล็ดโซดาไฟ (Sodium Hydroxide) นั้น มีฤทธิ์ค่อนข้างรุนแรง อาจจะกัดกร่อนท่อจนได้รับความเสียหาย ดังนั้นเราก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ อย่างเคร่งครัด

TIPS: ไม่เทน้ำมันที่ใช้แล้วลงท่อระบายน้ำในอ่างซิงค์เด็ดขาด ควรหาภาชนะ เช่นถ้วยเซรามิกมาใส่แทน และไม่ทิ้งเศษอาหารหรือขยะที่เหลือจาก การรับประทานอาหารลงท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง